Mondello - 2000-08-13-180006
Mondello - 2000-08-13-180006

Location

Mondello

On this photo