Mondello - 2000-08-13-185839
Mondello - 2000-08-13-185839

Location

Mondello

On this photo