Mondello - 2000-08-13-180004
Mondello - 2000-08-13-180004

Location

Mondello

On this photo