Mondello - 2000-08-13-180001
Mondello - 2000-08-13-180001

Location

Mondello

On this photo