Mondello - 2000-08-13-175958
Mondello - 2000-08-13-175958

Location

Mondello

On this photo