Mondello - 2000-08-13-175241
Mondello - 2000-08-13-175241

Location

Mondello

On this photo