Pompeii - 2002-09-14-182424
Pompeii - 2002-09-14-182424

Winepress

Location

Pompeii

On this photo